Дародавница краља Стефана Томаша лофету Стефану Ратковићу