„Богумилски“ повез – један историјски фалсификат

Алексндар Ђеклић, Археографски прилози, 2013.

Коментари нису дозвољени.