Старосрпске некрополе

Богутово Село

Старосрпски надгробни споменици Богутовог Села, налазили су се на двије локације у Лазићима-Кулина и Кошарићима. Локалитети на којима су се налазили били су у оквиру површинског копа рудника Угљевик, па су због тога премјештени и данас се налазе испред Центра за културу у Угљевику. Три споменика садрже ћириличне натписе на којима се спомињу Рашкоје, Радоје, Медош, Прибил, Радоје Пригојевић Обрадовић и мати Трдислава. Детаљније о овим натпсима можете прочитати на страници: НАТПИСИ