Category : Богослужбене књиге

Копитарево Јеванђеље

опитарево четворојеванђеље је српско средњовјековно јеванђеље са подручја Босне. Јеванђеље је датовано у крај 14. и почетак 15. вијека. Налaзи се у Универзитетској библиотеци у Љубљани. Према неким изворима сматра се да је Копитару ово Jеванђеље дао Вук Караџић.  

Софијско Jeванђеље

рема опису Национале библиотеке ,,Св. Кирил и Методиј“ у Бугарској гдје се налази дио страница овог Јеванђеља, настанак рукописа је датиран у 13. вијек. О постојању ово Јеванђеља сазнало се из радова Б. Цонев 1910. и 1923.  Неколико страница се налази и у библиотеци културног круга ,,Георги Димитров“ у Плевену (Плевенски листићи).

Кијевски паримејник

ијелови ове средњовјековне српске Богослужбене књиге налазе се у централној научној библиотеци А.Н. Украјине у Кијеву. Настанак је датиран између краја 13. и почетака 14. вијека. У часопису ,,Слово“ бр.20 из 1970. Херта Куна у свом тексту ,,Фрагменти паримејника босанске провенијенције“ каже сљедеће: ,,Већ према тескту који је издан у овом опису, а то је запазио, чини се, и сам издавач, очито је да се овај рукопис може смјестити међу српске само у најширем смислу те ријечи. Наиме, и палеографски […]

Хвалов зборник

валов зборник, средњовјековна српска рукописна књига из Босне, коју је написао крстјанин Хвал за херцега сплитског и војводу босанског, Хрвоја Вукчића Хрватинића 1404. године Филолог Даничић је по сликама и садржају установио да је ова рукописана књига намјењена Православној цркви. Зборник се данас налази у Универзитетској библиотеци у Болоњи. Неколико прикупљених старница:

Баталово Јеванђеље

аталово Јеванђеље налази се у Лењинграду. Интересантно је да се тепачија Батало помиње се још у 10так повеља од 14. до 15. вијека. Јеванђеље je било у посједу македонског учитеља Мелединова из села Кучук. 1859. на неки начин је доспјело у Лењинград. Љ. Стојановић га је први запазио и објавио у Старим записима и натписима 1901. I Значајно је по томе што садржи попис поглавара Цркве у Босни.

Довољско Јеванђеље

овољско четворојеванђеље је средњевјековна рукописна књига из старе српске државе Босне која је до данас налази у Санкт Петербургу. Јеванђеље је названо је по манастиру Довољи у коме је пронађено. Данас се налази у Государственој публичној библиотеци у Сант Петербургу, у збирци Гилфердинга бр. 7. Рукопис је датиран у 14. вијек.

Праксапостол бр. 14 – Гиљфердингова збирка

раксапостол из Гиљфердингове збирке бр.14, чува се у „Государственој публичној библиотеци“ у Санкт Петербургу. Сматра се да је писан у XIV вијеку.

Пловдивски зборник

Босненско сборниче или ,,Почетие свиета“ је српски православни рукописани молитвеник из XVII вијека. Стицајем околности нашао се у бугарској библиотеци ,,Иван Вазов“ – Пловдив под редним броје 116(54).