Category : Ћирилични споменици

Натпис са надгробног споменика влашког војводе Владислaва II

румунском градићу Деалу, налази се манастир са храмом посвећеним Св. Николи који преставља ,,владарски маузолеј“ јер ту почивају многи влашки владари. Један од занимљивијих надгробних споменика припада влашком војводи Владиславу II на чијем је поклопцу епитаф који је ћирилично исписан црквенословенским језиком. Транскрипција првог дијела натписа: ПРЕСТАВH СѦ IѠ ВЛАДHСЛАВЪ ВОЕВОДЪ ВЪ ЛѢТ ·S·У·3·Г·(МС)ЦА АВГУСТ K, ВЪ ДНЪ И СТВОРИ СИА КАМЕНЪ ВЪ ДНИ IѠ НѢГОЕ ВОЕВОДА (СЪТВО) Транскрипција другог дијела натписа: РH БАРБУЛ БАNЪ H ПРЪВУЛ ДВОРNHК H СЪ […]