Category : Калесија

Јајићи

екропола тзв. ,,Пасји гробови“ – Сјеча налази се у близини села Јајићи код Сапне на Мајевици. Чини је око 49 средњовјековних надгробних споменика.

Петковци (Доња Баљковица)

ва некропола се налази у селу Петковци које се некада звало Доња Баљковица, па ју је под тим именом и описао Шефик Бешлагић у свом ,,попису,, стечака ,,Стећци-каталошко-топографски преглед,, на страни 205. под бројем 34. ,,Заједно са савременим православним гробљем налази се скупина са четири стећка (2 сљемењака и 2 стуба). Споменици су добро обрађени али су данас преваљени или утонули. Изгледа да је овдје раније било више стећака.“ Фотографисао Маринко Петровић

Бошковићи

екрополу Мраморје – Бошковићи , сачињава око 40 споменика , неједнаке обраде , различитих материјала (различити каменоломи) . Један усправан споменик , ниска стела , остало су све сљемењаци и сљемењаци са постољем , с тим што има један двоструки и 3-4 ниских сљемењака са постољем ( укупне висине око 40цм са постољем) . Пет споменика  који су помјерени оријентисани су Сјевер Југ, а остали сви Исток – Запад . По казивању мјештана , један је споменик однијело клизиште неких […]

Баљковица

екрополу Баљковица чини 13 споменика који су у веома лошем стању. Помјерени, испревртани, прекривени маховином и утонули у земљу. Орјентисани су по правцу Исток-Запад, од лошег материјала и углавном су споменици сљемењаци. На једном преврнутом сљемењаку може се уочити мач као украс на горњој страни. Фотографисао Маринко Петровић

Дубница – Паулин

аједно са савременим православним гробљем (Паулин ) , око 350 м југоисточно од цркве, недалеко од магистралног пута Тузла Зворник , налази се скупина од 16 стећака ( 5 сандука , 9 сљемењака и 2 стуба )Материјал од ког су споменици направљени је неједнаког квалитета , обрада такође неједнака , стање осредње , споменици зарасли у коров.Постављени су по правцу З-И , осим једног примјерка који лежи по правцу С-Ј.Украшен је један сљемењак . Његови украсни мотиви су следећи : […]

Зоље

православном гробљу у мјесту Зоље на јужним обронцима Мајевице налазе се остаци некад бројније некрополе средњевјековних надгробних споменика . Сачувана је једна лијепо украшена плоча а поред ње се налазе још два споменика у фрагментима . Споменици су оријентисани по правцу Исток-Запад  

Дубница – Бркића гробље

ви споменици се налазе у дубничком гробљу, у селу ,,Српска Калесија,, – Бркићи у Зворничком котару. Први мрамор је израђен од меког вапненца. Камен је дуг 150, широк 60, а од поставка висок 65 цм. Лежи окренут од југа ка сјеверу; од истока је на њему исклесана рука, а са запада је натпис: ,,АСЕ ЛЕЖИ ДАБЖИВb ДРАШКОВИb НА СВОЕИ ЗЕМЛИ НА ПЛЕМЕНИТОИ. КАДА ХТЕХb ПОБИТИ ТАДА И УМРЕХb. УСЕЧЕ НА МЕ КАМИ МИЛУТИНb КАБЛОВИЋb У ГОДУШИ А ПИСА НИКОЛА ДРАГОЛЕВИЋ…,, […]

Чакловићи Горњи

средњовјековним надгробним споменицима у Чакловићима Горњим не знa се много. Оно што је познато је из текстa Вида Вулетић Вукасовића у ГЗМ штампаног 01.04.1889. под насловом ,,Старобосански натпис код хана Чоршулића1“ у коме је описан мрамор недалеко од села Чакловића са сљедећим натписом: + СЕ ЛЕЖИ БРАИКО БЕНКОВ Ч НА (СВОИО) И ЗЕМЛИ НА ПЛЕМЕНИТОИ ТОИ (ПОСТАВИШЕ) НА НЕМЬ БРАТИѢ БѢЛѢГЬ МИЛОБРА ТЬ И МИЛЬКО И СИНЬ ТО (У)СѢКО А ПИСАО ГА БИО ТАДЬ ДИѢ(КЬ) МАТИѢ(?) НОВИЧЬ Сл.1 Цртеж из […]

Тојшићи – Калесија

спред Основне школе у Тојшићима код Калесије, налази се мраморје које је пренијето са средњовјековне некрополе Округла. Споменици су без натписа али квалитетне обраде и са украсима од којих се истиче споменик са представом руке која држи путир.