Category : Лопаре

Козјак – Прекопац

 селу Козјак, предјелу званом Прокопац, на православном гробљу, налази се некропола са четири средњовијековна споменика. Три су у облику ступа, а један у облику плоче. Сви су преваљени, дјелимично утонули у земљу. На први поглед, без видљиих натписа или украса. О овој некрополои нема ријечи у литератури !   Топоним ,,Прокопац,, је занимљив јер се спомиње у једном старом документу који је у својој монографији навео М.С. Филиповић:   „То је повеља коју је у октобру 1458. г. у Жепчу издао […]

Веселиновац – Мраморје

знад Веселиновца, села недалеко од Лопара, крећући се тзв. Старом цестом, на мјесту званом Мраморје налази се један камени споменик у облику стуба и један мањи дио, који штрчи из земље. На ,,стубу,, се могу теже уочити, плитко усјечени украси у облику спирале, лист за који мјештани кажу да је то ,,ашов,, !? Натписа нема… Испод овог локлаитета на самој падини налази с есредњовјековни споменик у облику стуба. Лијепо обрађен и украшен са крстом. Натписи нису примјећени. Извађен је из […]

Свијетљика

едалеко од некрополе у Шакотићима, када се прође сеоско гробље и продужи правцем стотињак метара, на узвишењу званом Свијетљика налази се некропола од четири средњовјековна надгробна споменика. Споменици су нестручно премјештени без икаковог истраживања, са своје првобитне локације, ради постављања репетитора. Данас се налазе један поред другог зарасли у жбуње. Један споменик је необично украшен удубљењима у облику правоугаоницика.

Шакотићи – Вукосавци

еоским путем који се одвај са главне цесте Заједнице – Вукосавци прије сеоског гробља у Шакотићима, налази се једна, по броју споменика, од већих некропола на Мајевици. Ову средњовјековну некрополу данас чини око двадесетак надгробних споменика разних облика. Некада је постојао један прелијепо украшени споменик чији је цртеж објављен у Гласнику земаљског музеја, објављен 01.07.1895. , али данас је преврнут и утонуо у земљу. Поред овог украшеног споменика постоје и три са остацима ћириличних натписа. О натписима на овој некрополи […]

Поток – Мраморје

селу Поток, засеоку Јурошевићи, на необично заравњеном узвишењу званом ,,Мраморје,, и његовој сјеверној падини, налази се некропола са десетак средњовијековних надгробних споменика. Један стуб, један сљемењак и још два оштећена споменика налазе се на самом платоу, а око шест споменика, који су у главном типа ,,сандук“ налазе се смјештени низ падину према сеоском, православном гробљу. Споменици су незаштићени, много оштећени, оборени и већина је прекривена маховином. Остаци украса или можда натписа видљиви су само на једном споменику и то сљемењаку. […]

Лабуцка

а узвишењу Мраморак, у селу Лабуцка налази се један споменик и један, вјероватно, остатак неког споменика или обиљежја…Без украса и натписа, само са једним, овалним удубљењем на мањем ,,мрамору,,…

Јабланица

оред гробља на Лозовини, дужином пута распоређени су споменици ове средњовјековне некрополе. Један дио некрополе се налази изнад сеоског гробља и чине га три спменика, један преврнути сљемењак, оборена плоча и корито. Испод гробља, стотињак метара, уз сами стари пут, налази се некропола од 5-6 споменика. Сви споменици су преврнути и помјерени.  У главном су то надгробни споменици типа ,,саркофаг, и један усправан стуб. Од свих споменика украшен је само  стуб и то са мотивима полумјесеца. На појединим мјестима видљива […]