Category : Пипери

Пипери – Јаковљевићи II

  вај се локалитет такође налази, са лијеве стране пута на приватном земљишту ограђеном жицом, неколико стотина метара од свима добро познате некрополе коју чине споменици исписани ћириличним натписима у Пиперима, зеасеок Јаковљевићи. Некрополу чини шест споменика, у главном стубова. Натписи нису уочени али на једном споменику стубу, који је сада накривљен примјетни су трагови украса и на његовом врху остаци уклесане розете, сви споменици су обрасли маховином, утонули у земљу.

Пипери – Гробље

 Пиперима, тачније у самом православном гробљу налази се , већ спомињана некропола коју чине два споменика сљемењака, од којих је један од лошије врсте камена пјешчара, изгубио је облик. Спомеици нису помјерани, орјенатције исток-запад. Постоје фрагменти још једног споменика.

Пипери – Церићи

а самој ивици шумарка, на брежуљку поред колског пута који води ка некрополи Јаковљевићи налази се некропола ,,Церићи,,. Споменици су преваљени и премјештени са првобитне локације, неки су вјероватно и оштећени.   На једном је постојао и  натпис од којег  је данас остало само читљиво ћирилично слово Д, али некадашњи натпис је објавио М. Вего у своме ,,Зборник средњовјековних натписа БиХ „  и гласи: …HЛb САВb H РАД … H БРАЂАНb С БОГОМb H С РОДОМ …ЛЕМЕNHТОH NА ВHСОРАХb ВH […]

Пипери – Мраморје

тотињак метара, испод сеоског гробља у Пиперима, на једној коси званој Мраморје налази се некропола са око петнаестак споменика, неки су зарасли, преваљени, а на једном лијепо обрађеном сљемењаку се могу уочити крстови, са обије стране (источне и западне) а са бока ћирилични натпис. Након неког времена, због потреба проширења сеоског гробља, некропола је нестручним радом премјештена, плато је заравњен, а споменици су поредани један крај другог без обзира на некадашњу орјентацију. На жалост, немарним скидањем слоја земље ради равњања […]

Пипери – Крчевине

Пиперима, на брежуљку, одмах изнад, објекта поште налази се некропола у ранијој литератури познатија као ,,Крчевине,,. Такође у истој литератури одређена јој је локација у Вакуфу, што није тачно. Поглед на некрополу са цесте.  Поред ових чињеница утврђено је да се на некрополи налази један преврнути сљемењак, и неколико фрагмената (комада) неког другог споменика. Могуће је да их на овој локацији има и више, али због густог растиња и траве није се могло утврдити.

Пипери – Брезе

из цесту из Пипера према Шибошници, са десне странена предјелу који се назива,,Брезе,, налази се некропола од три повелика стећка. Један сљемењакје нагет и до пола се налази у земљи, други је у првобитном положају, али је изгледа премјештен неком приликом. Трећи споменик је највјероватније типа сандук и готово сав с еналази у земљи. На великом сљемењаку примјетан је натпис, али је натпис из новијег доба накнадно усјечен тј. усјечена је година ,,1969.“

Лукавица

православном гробљу у засеоку Поповићи, Лукавица налази се некропола са, око десетак средњовјековних надгобних споменика. Лоше су очувани, утонули у земљу, оштећени, неки су у комадима. Већина их је премјештена неколико их је остало на првобитној локацији.Натписи и украси нису примјећени, али је Шефик Бешалагић 1969. објавио веома значајна ћирилични натпис са споменика ове некрополе а којег је писао ,,ПОП ПИЛИП“ Детаљније о натпису можете прочитати на овом линку: СТАРОСРПСКИ НАТИС ПОПА ПИЛИПА

Пипери – Јаковљевићи – средњовјековна некропола са Црквиштем

екропола средњовјековних надгробних споменика у засеоку Јаковљевићи у Пиперима, је некропола са највише сачуваних натписа у Босни и Херцеговини. Споменици су постављени дуж старог пута који је, наводно водио од ријеке Саве преко Мајевице према Сребренику.  Од двадесетак споменика, готово сви су имали или још увјек имају јасно видљив ћирилични натпис. Споменици припадају породицама Братосалић, касније Милошевић, Духович, (Х)мошевић. Снимак некрополе прије реконструкције Ова некропола од непроцјењивог значаја дуго је била запостављена од надлежних институција. Иако су сви истраживачи од […]