Category : Растошница

Некропола Завршје

 сеоском гробљу села Завршје на Мајевици, налази се некропола од десетак мраморова од којих су у главном споменици типа саркофаг, сљемењак и стуб. Зарасли су, неки преврнути, утонули у земљу, анеки су и оштећени. Солидне су обраде. Стуб је веома сличан споменику из засеока Обреновићи. Данас је поломљен, али око њега су видљиви фрагменти који су одломљени од њега.

Обреновићи – Завршје

 Обреновићима засеоку села Завршје, поред пута у брду налази се усамљени средњовјековни споменик огромних димензија. Споменик је високи стуб, некада квалитетно обрађен, са украсима у виду уздужних линија. Данас је оштећен, са много трагова – покушаја бушења или откидања комада споменка. Приликом грађевинских радова, које су вршили мјештани Обреновића, испред споменика су пронађени посмртни остаци покојника, који су касније уз присуство свештеника  и вјерски обред достојно премјештени и сахрањени на други локлаитет.

Растошница – Ере II

ва некропола се налази 400 метара сјеверно од, нама већ познате некрополе Ере у истоименом засеоку Растошнице. Стећци се налазе у шипражју, већином преврнути, неки утонули и оштећени. Није примјећено украса ни натписа.

Растошница – Обршине – средњовјековна некропола са Црквиштем

Растошници, засеок Обршине у православном гробљу налази се, некада веома бројна некропола. Многи споменицу су оштећени, без видљивих украса али је најзначјаније што је на једном фрагменту стећка ,који се секундарно искориштен као подлога савременијег споменика, уочен још увјек очувани дијелови натписа који је сасвим непознат… Споменик са остацима старосрпског натписа искориштен као подлога У близини ове некропле се налазе и остаци цркве у народу познатој по имену ,,Прелијепа“ Остаци древне цркве ,,Прелијепе“ О остатку споменика са натписом детаљније можете […]

Растошница – Завид – средњовјековна некропола са Црквином

православном гробљу, мајевичког села Завид, налази се некропола са неколико, лијепо обрађених стећака. Стећци су без видљивих (сачуваних) натписа и украса, а орјентисани су у правцу Исток-Запад. Једна од занимљивости је та да у самом гробљу постоји дио земљишта у коме се не сахрањују покојници нити подижу споменици. По народном вјеровању ту је некада била црква и у народу је познато као Црквина.

Растошница – Ерићи

екрополу чини 5 споменика (један сандук, три сљемењака и једна плоча) , од којих су 4 постављена у низу. Обрада споменика ј еприлично лоша, утонули су у земљу и засути земљом приликом обрађивања. Један споменик (сљемењак) је помјерен са првобитне локације и налази се 3 метра даље од поменутог низа споменика.

Растошница – Ере

а овој некрополи налази се 9 стећака-сљемењака, са и без постоља. Одличног квалитета обраде. Орјентација споменика је Исток-Запад.