Category : Угљевик

Богутово Село

Старосрпски надгробни споменици Богутовог Села, налазили су се на двије локације у Лазићима-Кулина и Кошарићима. Локалитети на којима су се налазили били су у оквиру површинског копа рудника Угљевик, па су због тога премјештени и данас се налазе испред Центра за културу у Угљевику. Три споменика садрже ћириличне натписе на којима се спомињу Рашкоје, Радоје, Медош, Прибил, Радоје Пригојевић Обрадовић и мати Трдислава. Детаљније о овим натпсима можете прочитати на страници: НАТПИСИ 

Тутњевац – Мишљенац

еома познат у стручној литератури је натпис на споменику-мрамору из Тутњеваца чија је транскрипција први пут објављена у једном Гласнику Земаљског музеја од 01.07.1889., а други пут у Зборнику средњевијековних натписа БиХ – Књига IV, Марко Вего, Сарајево, 1970., и он се чита: СHЕ ПОЧHВАЕТb …АNАNHNb NА СВОЕH ЗЕМЛH А ПО СТАВH СHГУ В CHNА ДРАГОЂ И БОГДАНb На ове двије фотографије можете видјети како је Мишљенац изгледао 1970. и данас 2014. године Као што видимо споменик који је довуче […]

Јањари

а обронцима Мајевице, у самом мјесту Јањари (општина Угљевик) приликом изградње, тј. копања темеља за Дом културе, 2009.године, откопан је стећак са веома очуваним ћириличким натписом који гласи: ………OР…bH..ДУВHNОВH…. ОNУ NА ДРHNH БH ЖЕ ПРHТ…. ПОСТАВH БHЛИГb СNb ВУК…. Данас је тај, значајан средњовијековни споменик заборављен, као да је и остао затрпан…   Детаљније о натпису можете прочитати на овом линку: СТАРОСРПСКИ НАТПИС У ЈАЊАРИМА

Горње Забрђе – средњовјековна некропола са Часном трпезом

Горњем Забрђу недалеко од Угљевика, на православном гробљу поред храма Светог пророка Илије налази се средњовјековна некропола са Часном трпезом. Некрополу су чинила четири споменика, али су данас сачувана само два од којих је један сљемењак, а други је неодређеног облика и веома је оштећен.   Поред ових споменик из давнина је остала и Часна трпеза, па се и ово гробље назива ,,код Трпезе“. За њу везује сљедеће предање које је објављено у Гласнику Земаљског музеја 01.04.1901. а прењео га […]