Category : Старосрпски натписи на Мајевици

Богутово Село – Кулина, Лазићи

Вјестник Археолошког музеја у Загребу Вол.12 Нo.1 Јануар 1890   Гласник Земаљског музеја, 01.07.1895   Старинар 1888.   Зборник средњовјековних натписа БиХ  

Богутово Село

Вјестник археолошког музеја у Загребу     Стари српски натписи и записи     Зборник средњовјековних натписа БиХ

Засеок – Сапна

Ћиро Трухелка – Гласник Земаљског музеја у Сарајеву   Стари српски записи и натписи   Марко Вего – Зборник средњовјековних натписа у БиХ  

Вражићи

Марко Вего – Зборник средњовјековних натписа БиХ     Шефик Бешлагић – Наше старине XIV XV – 1981.    

Тутњевац – Мишљенац

Томо Драгичевић – Гласник Земаљског музеја у Сарајеву     Стари српски записи и натписи     Марко Вего – Зборник средњовјековних натписа БиХ    

Тобут – Трњачка – ,,поп Гојчин“

Ћиро Трухелка – Гласник Земаљског музеја у Сарајеву     Стари српски записи и натписи     Шефик Бешлагић – Старинар ХХ

Тобут – Јовићи – ,,племенити Вочанин“

Марко Вего – Зборник средњовјековних натписа БиХ     Шефик Бешлагић – Старинар ХХ  

Тобут – Бијелића гробље – Вукадин дијак

Томо Драгичевић – Вјестник археолошког музеја у Загребу     Ћиро Трухелка – Гласник Земаљског музеја у Сарајеву     Стари српски записи и натписи     Марко Вего – Зборник средњовјековних натписа БиХ     Шефик Бешлагић – Старинар ХХ