Category : Старосрпски натписи на Мајевици

Тобут – Бијелића гробље, Бољерадов унук

Томо Драгичевић – Вјестник археолошког музеја у Загребу     Ћиро Трухелка – Гласник Земаљског музеја у Сарајеву     Стари српски записи и натписи     Марко Вего – Зборник средњовјековних натписа БиХ     Шефик Бешлагић – Старинар ХХ     Проф Немања Миловановић

Вукосавци – Шакотићи

Томо Драгичевић – Вјестник археолошког музеја у Загребу     Гласник Земаљског музеја       М. Вего – Зборник средњовјековних натписа БиХ     Ш. Бешлагић – Старинар ХХ    

Пушковац -Бијела земља, Долови ll

Томо Драгичевић – Вјестникархеолошког музеја у Загребу   Томо Драгичевић – Вјестникархеолошког музеја у Загребу  

Пушковац – Бијела земља, Долови

Томо Драгичевић – Вјестник археолошког музеја у Загребу    

Пипери – Мраморје

Милица Баум – Члансци и грађа за културну историју источне Босне     Марко Вего – Зборник средњовјековних натписа у БиХ     Шефик Бешлагић – Старинар ХХ     Проф Немања Миловановић – Филолог бр. 15

Пипери – Јаковљевићи – Прибисав Милошевић

  +СЕ ЛЕЖH ПРHБHСАВb МHЛОШЕВHЧb ДО БРH БРАТb МЕЮ РО ДОМb БHЛbH УБИ ГА ЦЂЕПb И ХbРbNbКОВ ИЧb И ПЛАТИ     +СЕ ЛЕЖH ПРHБHСАВ МH ЛОШЕВHЧbNА СВОH ЗЕМb ЛHNА ПЛbЕМЕNHТОHNА ВHСОРАХb А ПОСТАВИШЕ NА NЕМb ТРbИ СH БЂЛИГb Г. БРАТ H.H. Е. СИНОВb ПРH БИЛША И РАДИША И     И РАДМИЛb ..ПУН ТbЛbЦb И БРАН…