Category : Старосрпски натписи на Мајевици

Пипери – Јаковљевићи – Милош Братосалић

М. Валторовић – Старинар 1888.     Стари српски записи и натписи     Наше старине ХII     Старинар ХХ     Др Горан Ж. Комар – Бокатин Дијак бр. 10.    

Пипери – Јаковљевићи – Братосалић

Марко Вего – Зборник средњовјековних натписа БиХ   Шефик Бешлагић Наше старине ХII     Старинар ХХ  

Пипери – Јаковљевићи – Духович

      (+ или А)СЕ Л(ЕЖИ) —СА(В) ДУ ХОВИЧЬ (НА) СВОИ ЗЕМ ЛИ НА ВИС(О) РАХ(Ь)   Овдје лежи …..сав Духовић на својој земљи на Висорах

Пипери Јаковљевић – Младин Аничић

Ш. Бешлагић – Наше старине XII     М. Вего – Зборник средњовјековних натписа БиХ     Ш. Бешлагић – Старинар ХХ     Др Горан Ж. Комар – Бокатин Дијак бр. 10    

Пипери – Церићи

Марко Вего – Зборник средњовјековних натписа БиХ     Шефик Бешлагић – Наше старине XII     Старинар ХХ  

Липовице

Томо Драгичевић – Вјестник археолошког музеја у Загебу     Гласник земаљског музеја у Сарајеву     Стари српски записи и натписи     Старинар ХХ     Марко Вего – Зборник средњовјековних натписа у БиХ     Проф Немања Миловановић