Category : Старосрпски натписи на Мајевици

Корај (Станови-Вуковац)

Гласник земаљског музеја – 1901.     Милица Баум – Чланци и грађа за културну историју источне Босне     Марко Вего – Зборник средњовјековних натписа БиХ   Елаборат – Културно-историјско и природно насљеђе општоне Лопаре, 1990.

Корај – Бабајача (Милино Село, Тетима)

Томо Драгичевић – Вјестник археолошког музеја у Загребу     Гласник земаљског музеја – Натписи из сјеверне и источне Босне     Стари српски записи и натписи   Милица Баум – Чланци и грађа за културну историју источне Босне   Марко Вего – Зборник средњовјековних натписа БиХ  

Јањари

………OР…bH..ДУВHNОВH…. ОNУ NА ДРHNH БH ЖЕ ПРHТ…. ПОСТАВH БHЛИГb СNb ВУК….    

Обршине

  а гробљу у Обршинама, постоји остатак средњовјековног споменика са старосрпским натписом који је послужио као подлога за споменик из новијег времена. 18. или 19. вијек. Споменик са натписом  је вјероватно тада и уништен а његови остаци су опотребљени за поправке или изградње других споемник ана овом православном гробљу. Од слова која су остал аможе се претпоставити да је покојник био сахрањен на ,,на својој племенитој земљи“ Натпис није споменут нити игдје објављен . Фотографисали М. Петровић и Н. Миловановић.