Пипери – Церићи

а самој ивици шумарка, на брежуљку поред колског пута који води ка некрополи Јаковљевићи налази се некропола ,,Церићи,,. Споменици су преваљени и премјештени са првобитне локације, неки су вјероватно и оштећени.

 

На једном је постојао и  натпис од којег  је данас остало само читљиво ћирилично слово Д, али некадашњи натпис је објавио М. Вего у своме ,,Зборник средњовјековних натписа БиХ „  и гласи:

…HЛb

САВb H РАД

… H БРАЂАНb

С БОГОМb H С

РОДОМ

…ЛЕМЕNHТОH NА ВHСОРАХb

ВH БРАТЂ У РОДУ А ПОСТАВH

ШЕ

Више о натису можете прочитати на овом линку:

СТАРОСРПСКИ НАТПИС СА ЦЕРИЋА

Коментари нису дозвољени.