Црква Грабова, Локањ на Мајевици

,,Најранија православна црква била је, према тим изворима, подигнута у подручју града Теочака, у споменутим Рудинама или Средњем Локњу, вјероватно крајем треће деценије.

То село представљало је 1528. године средње насељено влашко насеље са укупно 21 кућом и 35 табиа. Ту је, чини се, било и сједиште кнеза. Али што је важно, село је имало попа који је евидентиран међу обичним власима, поп, син Радована. црква се у томе попису не спомиње. Међутим, након пет година (1533.) у сумарном попису евидентирана је ту црква без ма каквих других података, осим што је константован број кућа у томе селу и једна црква,

Да ли је ту црква настала између та дав пописа или је постојала и од раније, не може се утврдити. Не постоји, наиме други извор из којег бисмо могли сазнати да ли је црква постојала и у вријеме пописа влаха (1528.) када се спомиње и име попа.

Та црква у Средњем Локању спомиње се такођер 1548. године, и то по имену као: Црква Грабова у посједу становника села. У тим изворима свакако не стоји чија је црква, али је из свега што је досада речено јасно се ради о православној цркви.

Сасвим је разумљиво што се црква најраније спомиње баш у теочачком подручју јер је оно, међу другим подручјима с лијеве стране Дрине,, било најдуже у власти српских владара, а потпадањем под турску валст насељавано је, како смо видјели, бројним власима.

*Тузла и њена околина у XVI вијеку, Др Адем Ханџић, Сарајево 1975.

На мапи приказан топоним ,,Црквина,, могућа локација некадашње Цркве Грабове?

Leave a comment