Црква племенита, Бијељина XIV вијек

Приликом поновне изградње бијељинске џамије, у њеним темењима нађени су уграђени многобројни средњовјековни православни споменици са очуваним ћириличним натписима.

Међу многобројним монашким надгробницима интересантан је надгробни споменик Бјелосава Лучића у коме се спомиње да је сахрањен у својој Цркви Племенитој. Црква је највјероватније била на простору данашње Бијељине или њене ближе околине.

+А СЕ ЛЕЖH БѢ

ЛОСАВЬ ЛУ
ЧHЧЬ У СВОЕ
ЦРЬКВЕ ПЛЕ
МЕNHТЕ
ПОСТ
АВHШЕ
КАМЕ
NЬ СHNО
ВЕ С(ЕУ)

,,+А ту лежи Белослав Лућчић у својој цркви племенитој
Поставише камен синови њему“

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.