Да ли су босанци у XVII вијеку знали за богомиле

Хисторијски зборник, часопис Повијесног друштва Хрватске, година V број 3-4.

Коментари нису дозвољени.