Дародавница краља Стефана Томаша лофету Стефану Ратковићу

Прилози за сбирку србских и босанских листина – Фрањо Рачки, Рад ЈАЗУ, 1867.

Коментари нису дозвољени.