Добрак – Сребреница XIV вијек

У Вјеснику археолошког музеја у Загребу број 1. из 1884. године, у рубрици Дописи објављен је сљедећи текст:

,, Босанске старине. – Аустријски частници, који  се сада у Босни мапама баве, одкрили су ондје на мјесту звану Доврањ уз саму границу српске краљевине развалние старинске цркве из  стољећа. По стјенах опазују се дивни афрески (слике на љепу) у веома добром стању сачувани. Вели се, да је зем. босанска влада већ одлучила, тај драгоциени споменик из босанске самосталне добе по старој основи обновити, те цркви и знаности сачувати. Слава јој.“

Највјероватније је у тексту из дописа погрешно преписан назив мјеста Добрак, које данас припада општини Сребреница, а налази се на самој граници са Србијом у близини Бајине Баште. Локалитет је познат и по средњовјековној некрополи, чији је споменик уврстила М. Венцел у својој књизи ,, Украсни мотиви на стећцима“

М. Венцел – Стећак некрополе Добрак

Данас немамо никаквих сазнања о остацима и тачном локалитету те фрескописане средњовјековне цркве…

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Leave a comment