Две камене иконице из завичајног музеја у Јагодини

Бранисалв Цветковић, Старинар бр.52

Коментари нису дозвољени.