Гиљфердингов Апостол

вај стари српски рукопис из Босне који се такође налази у Гиљфердинговој збирци, није узет у разматрање због тврдњи које Јаросалв Шидак поткрепљује сљедећим ријечима:

     ,,Премда писмо на први поглед доиста побуђује дојам босанског поријекла, рукопис по многим својим обиљежјима посвједочује несумњиву припадност ортодоксним текстовима. Доказују то нарочито бројне лигатуре и још бројнији надредни знаци (тачке, црте и др.)

    Према томе овај рукопис није могао потећи из босанске цркве.,,*

   Мада, као што видимо из претходних рукописа, нема неке велике разлике, Јарослав Шидак се осврће на велики број лигатура као да то није босански рукопис.    

     Ако видимо повеље босанских банова и краљева видјећемо да обилују лигатурама,тачкама и цртама, тако да ова његова твдња није баш утемељена и да је овај рукопис као и остали поменути на овој страници поријеклом Српски.

* Слово: часопис Старославенског института у Загребу, No.17.08.1967. ,,Босански рукописи у Государственој публичној библиотеци у Лењинграду,,

giljferdingov-apostol-XIV

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.