ХРИШЋАНСКИ ‒ ПРАВОСЛАВНИ СПОМЕНИЦИ ТРАВУНИЈЕ У ИСТОРИОГРАФИЈИ И САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Радмило Б. Пекић
Глигор М. Самарџић
Универзитет у Приштини са привременим седиштем
у Косовској Митровици
Филозофски факултет, Косовска Митровица

 

Коментари нису дозвољени.