Хрисовуље Влада Тепеша III

DOCUMENTA ROMANIAE HISTORICA, Bucuresti, 1966.

Коментари нису дозвољени.