Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Вукосавци-Свјетљика

На самом врху Свјетљика, стотињак метара изнад православног гробља, у грмљу поред данашњег репетитора, налазе се три споменика, мрамора. На њима постоје трагове, вјероватно натписа...О мраморју у Вукосавцима можете прочитати и у монографији Миленка С. Филиповића
,,Мајевицас особитим обзиром на етничку прошлост и етничке особине мајевичких Срба,, на стр 231.

 


и на страни 195. ,,Стећци - каталошко-топографски преглед,, Шефик Бешлагић
Фотоалбум - клик на фотографију !


Локација: