Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Липовице-Језеро

Некропола Језеро у селу Липовице налази се уз локални пут који води према Бусији и према запажањима има сачувана 24 стећка од којих 3 имају украсе у виду спирале и полумјесеца, а 1 сљемењак
има релативно добро сачуван натпис који је и објављен у неком од археолошких зборника, транскриптован натпис гласи:

,,АСЕ ЛЕЖИ ХОТНОГОСАЛИ
НА СВОНЗЕМИЛИ НА
ПВЕМЕНИТОН БИЛИГ МУ
ПОСТАВН РАДОВСИ ИРАДОВИ СН ОБА,,


 О мраморју у Липовицама можете прочитати и у монографији Миленка С. Филиповића
,,Мајевицас особитим обзиром на етничку прошлост и етничке особине мајевичких Срба,, на стр 216. и 217.и на страни 196. ,,Стећци - каталошко-топографски преглед,, Шефик БешлагићФотоалбум - клик на фотографију !


Локација некрополе: