Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Пипери-Церићи

На самој ивици шумарка, на брежуљку поред колског пута који води ка некрополи Јаковљевићи налази се некропола ,,Церићи,,. Споменици су преваљени и премјештени са првобитне локације, неки су вјероватно и оштећени. На једном је постојао и  натпис од којег  је данас остало само читљиво ћирилично слово Д, али некадашњи натпис је објавио М. Вего у своме ,,Зборник средњовјековних натписа БиХ "  и гласи:

 

...HЛb

САВb H РАД

... H БРАЂАНb

С БОГОМb H С

РОДОМ

 

...ЛЕМЕNHТОH NА ВHСОРАХb

ВH БРАТЂ У РОДУ А ПОСТАВH

ШЕ

 О некрополи Церићи можете прочитати ,,Стећци - каталошко-топографски преглед,, Шефик Бешлагић, на страни 194.


 


Фотоалбум - клик на фотографију !


Локација некрополе: