Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

ЈАКОВЉЕВИЋИ - Некропола II

Овај се локалитет такође налази, са лијеве стране пута на приватном земљишту ограђеном жицом, неколико стотина метара од свима добро познате некрополе коју чине споменици исписани ћириличним натписима у Пиперима, зеасеок Јаковљевићи.

Некрополу чини шест споменика, у главном стубова. Натписи и украси нису уочени, а споменици су обрасли маховином, утонули у земљу.


 

ФОТО-АЛБУМ КЛИК НА ФОТОГРАФИЈУ !