Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Пушковац- Гробље

Некропола стећака у Пушковцу налази се у оквиру православног гробља. Некада се ту налазило више споменика, неки су уништени, један споменик са натписом и украсима је премјештен и налази се испреде Основне школе у Корају, тако да се данас на гробљу у Пушковцу може видјети само један не дирнути сљемељак, без натписа и украса утонуо у земљу.


Стећак који се данас налази испред Основне школе у Корају. Из књиге ,,Лексикон стећака,, - Шефик Бешлагић, страна 251.

А о стећцима у Пушковцу може се наћи и текст на страни 193. ,,Стећци - каталошко-топографски преглед,, Шефик Бешлагић


Фотоалбум - клик на фотографију !


Локација некрополе: