Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Растошница-Обршине

У Растошници, засеок Обршине у православном гробљу налази се, некада веома бројна некропола. Многи споменицу су оштећени, а на појединим фрагментима могу се уочити још увјек о9чувани дијелови натписа...


О некрополи на Обршинама можете прочитати и на страни 196. ,,Стећци - каталошко-топографски преглед,, Шефик Бешлагић


Фотоалбум - клик на фотографију!


Локација некрополе: