Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Тобут-Бијелића гробље

Некропола стећака у селу Тобут, налази се на граници са Пељавама
поред данашњег Бијелића гробља.Иако је по броју ова некропола врло мала, она садржи 2 доста добро сачувана натписа. На некрополи се укупно налазе 4 стећка од којих су у групи 3 сандука и 20 м даље један стуб.Стећци осим натписа немају никаквих
украса. Први натпис се налази на стећку типа сандук и писан је чак на три стране.Овај натпис гласи:


,,АСЕ ЛЕЖИ ДРАГОЈЕ ЈУНОТИЋ
ТУПКОВИЋ ПЛЕМЕНИТИ СВИБИЧАНИН
А ПОСАТВИСТА БИЛИГ 2 СИНА
МИЛОБРАТ И ПРИБИЛ, А ТКО ЋЕ СИ
БИЛИГ ПОГУБИТИ ПОГУБИ ГА БОГ
(и још) БОКАТИН ДИЈАК,,

Други натпис се налази на стећку типа стуба, са двије стране и он гласи:


,,+СЕ ЛЕЖИ БРАТИМИО БРАНКОВИЋ ,
БОЉЕРАДОВ УНУК,НА СВОЈОЈ
ЗЕМЉИ ПЛЕМЕНИТОЈ НА АКОВИ...
КО ЋЕ СИ БИЛИГ ПОГУБИТИ
ПОГУБИ ГА БОГ.
ПОСТАВИ БИЉЕГ СИН ЈЕГОВ
НАЈМЛАЂИ И БРАТОЛ СВОЈЕМУ
ОЦУ Н...А..Т..,,О мраморју у Тобуту можете прочитати и у монографији Миленка С. Филиповића
,,Мајевицас особитим обзиром на етничку прошлост и етничке особине мајевичких Срба,, на стр 227.


на страни 195. ,,Стећци - каталошко-топографски преглед,, Шефик Бешлагић


и у ,,Лексикону стећака,, - Шефик Бешлагић, на страни 61.


 


Фотоалбум - клик на фотографију !


Локација некрополе: