Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Тобут-Мићића Хан

Ова некропола од девет стећака се налази са десне стране, на малом брежуљку, одмах уз цесту Прибој-Лопаре, у склопу мањег породичног гробља.


О мраморју у Тобуту можете прочитати и у монографији Миленка С. Филиповића
,,Мајевицас особитим обзиром на етничку прошлост и етничке особине мајевичких Срба,, на стр 227.


на страни 195. ,,Стећци - каталошко-топографски преглед,, Шефик Бешлагић


и у ,,Лексикону стећака,, - Шефик Бешлагић, на страни 61.

 

 

 


 

Фотоалбум - клик на фотографију !


Локација некрополе: