Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Бокатин Дијак

Чита се:

СЕ ЛЕЖИ БРАТМИО БРАЈКОВИЋ БОЉЕРАДОВ УНУК НА СВОЈОЈ ЗЕМЉИ ПЛЕМЕНИТОЈ НА (...)АКОВИ(...). ТКО ЋЕ СИ БИЛИГ ПОГУБИТИ ПОГУБИ ГА БОГ.

ПОСТАВИ ПИСМО СИН ЈЕГОВ НАЈМЛАЂИ БРАТОЛ СВОЈЕМУ ОЦУ НА (Ч)А(С)Т.

Аутор: Проф. Немања Миловановић