Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Хотин Богосалић

Натпис са споменика у Липовицама

Се лежи Хотин

Богосалић на

племенитој


свој земљи.

Постави Радован и Радовин,

оба сина. (?)

(Радовин с оба сина)

 

Аутор: Проф. Немања Миловановић