Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Пројекат ,,Мајевички Стећци,,

Пројекат ,,Мајевички стећци,, обухвата, тридесет и једну локацију на којима се налазе средњовијековни надгробни споменици – стећци или како их локално становништво на Мајевици назива мраморје.

 

Фотографисан је сваки споменик или остаци споменика, украси, натписи те њихова околина. Одређен је правац орјентације споменика, ако је то било у могућности, а додати су и текстови из литературе у којима се те локације спомињу.
Поред топографске мапе, на којој су прецизно обиљежене све локације, пројекат садржи и видео руте пута (GoogleEarth)до сваке локације.
Постоји још неколико локација ,,мраморја,, а и оне ће се ускоро наћи описане у овом пројекту.