Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

ДИАКb - Ко су диаци ?

...Још се спомињу два скулптора, којим придјевак није ковач већ ,,диак,,, а то је ВУКАДИНb ДИАКb, споменут на Пељавском гробљу, котара зворничког, а ДРАГОЕ ДИАК, од ког се налази натпис на Засеоку (окружје Доња Тузла). Ријеч ,,дијак,, је у савезу са ,,ђацима,, на двору босанских владара и великаша, који су служили као тајници, или опет са ђацима који су код православних свештеника служили као једноставни писари, а често и као слуге. Овај назив, а и сами споменици по свом положају и карактеру већ падају у други културнио положај.

Ћиро Трухелка, Гласник Земаљског музеја - 01. октобар 1891. ,стр. 386

 

     Такође и ,,Мирсолављево Јеванђеље,, је писао дијак Глигорије, по нахођењу кнеза Мирослава, брата великог жупана Стефана Немање. Мирослављево јеванђеље је, вјероватно, било намјењено његовој задужбини – епископској цркви св. Петра и Павла у Бијелом Пољу на Лиму, а претпоставља се да је тамо могло бити исписано и илустровано.