Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Транскрипција пиперског натписа

До сада је био познат само један покушај транскрипције ћириличког натписа са мрамора у Пиперима, и то од стране Милице Баум у ,,Чланци и грађа за културну историју источне Босне,, - 1958.

 

Ових дана је мало детаљније проучен натпис, онолико колико се могло, у пркос недостатку неких дијелова споменика и скорашњем, лошем обиљежавању ћириличних слова од стране неидинтифоикованих лица, која су вјероватно обиљежавала слова, по горе наведеном тексту Милице Баум.

Натпис гласи:

АСЕ ЕСТb ПОКОНЧЕШ (bили Б)_____ ДУ(ША)НЧИЧb   ДОБРЈАЖ

И НА СИЕМb СВЈАТУ И ЛЖЕ Н СВОЕИ ЗЕ

МЛИ ПЛЕМЕНИТОИ НА ВРbХУ МЈАСТ

И ПОСТАВИ (НА НМb БИЛИГ) СИНb ЕГО

 

Превод:


Ово је мјесто покоја Душанчић Добрјажи

на овом свијету, и леже на својој

земљи племенитој, на Врху мјесту,

и постави над њим биљег син му.


 

Бог да му душу прости ! Амин !