Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Оријентација мраморја-стећака

Православна гробља и оријентација мраморја-стећака

(на основу представљених фотографија)

 

1. Православно гробље Горње Забрђе

 

2. Православно гробље Завид (Растошница)

 

 

3. Православно гробље Дубница

 

 

4. Православно гробље Лукавица, Поповићи

 

 

5. Православно гробље у Пиперима

 

 

5. Православно гробље Пушковац