Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Археолошки локалитети на Мајевици

АРХЕОЛОШКИ ЛЕКСИКОН БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ТОМ 2.

АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА РЕГИЈА 6.


 

06.3 АГИЋА ГРОБЉЕ, Когај, Лопаре. Средњовјековни надгробни споменик. Стећак у облику стуба, секундарно употријебљен као нишан; сачуван првобитни
натпис. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 192. Н. Милетић

06.22 БОГУТОВО СеЛО, богутово Село, угљевик. Налаз новца барбарске тетрадрахме Филипа Македонског на брду Бањак.
ЛИТ.: И. Бојановски 1967 ц, 7-8. Г. Краљевић

00.38 СЕРИЋИ, Пипери, Лораре. Средњевјековна некропола. Сачувано 6 стећака у облику сандука, саркофага и стела; оријентација З-И. На једнон саркофагу трагови натписа. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 194. Н. Милетиц

06.39 ЦРКВИЦЕ, Хумци, Лопаре. Средњовјековна некропола. Седам стећака у облику саркофага, знатно оштецених, оријентираних З—И; једном споменику назире се дио фигуралне сцене и трагови натписа. Касни средњи вијек,
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 193, Н. Милетић

06.40 ЦРКВИНА; Корај, Лопаре: . Средњовјековно гробље и остаци грађевине. Око рушевина грађевине, можда цркве, сачувано 6 стећака у облику сандука и саркофага, оријентираних З—И и СЗ—ЈИ; на једном сандуку оштећени натпис. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 193, Н. Милетић

06.44 ЦРКВИШТЕ;, Рожањ, Зворник. Средњовјеков на црква и гроб. Слаби остаци грађевине, сачувани као незнатна хумка са гробницом у којој су била сахранјена три покојника. Можда средњи вијек,
В. Милић

06.49 ДОБРОВАЦ, Челиц, Лопаре. Праисторијско насеље. На брежуљкастом терену сјеверно од села, а роред ријеке Шибошнице, налазе се остаци насеља. Деблјина културног слоја износи око 1,30-1,40 м, а јаме су укопане и до 2,10 м. Грађевински остаци ро- казују постојање два хоризонта становања. Најбројније налазе чини керамички материјал; међукојим се налазе и двије статуете. Креинена огцда су доста бројна, а сјеклге гједе. Налази показују карактеристике млађе винчанске културе касног ниеолита.
ЛИТ.: М. Косоић 1970, а, 10. М. Косорић

06.50 ДОЛИ, Вражићи, Лопаре. Средњовјелсовни надгробни споменик. Стећак у облику саркофага с натписом. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: М. Вего 1901, 62-63, Сл. 20, Н. Милетић

06.57 ЂЕРУСА, Прибој, Лопаре. Средњовјековна некропола. Сачувано 30 стећака у облику сандука, саркофага и стела, оријентираних З—И, прилично оштећених; украсни мотиви: крст, -спирала, јабука, штап, људска фигура. Касни средњи вијек,
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 106. Н. Милетић


06.53 ДОЊИ БАРДАЧИЛОВАЦ, Јабланиса, Лопаре. Праисторијска некропола. На узвишењу изнад села, откривено је више скелетних. гробова са богатим металним прилозима, који се састоје од фибула, .наочарастих привјесака са високим луком, тордираних огрлица, на- руквица, дугмади, салталеона и керамичких посуда у облики ,а.'.иц.
Кгај касног бронзаног — почетак жеИјезног
(Ха Б2—Б3, 9-8. в. ст. е.). В. Милић

06.54 ДРЕНОВ ДО, МиИадићи, Лопаре. Праисторијска остава. На обали Шибошнице откривена остава бронзаних предмета: три спиралне наруквице; двије ребрасте наруквице, двије тордиране огрлице, јенда фибула Голињево типа, ситни накит; пет српова и једна сјекира- -келт. Остава припада млађој фази .касног бронзаног доба (На Б-2, 9. в. ст. е.).
ЛИТ,: Ћ. Трухелка 1906 с, 265-275; В. Човић 1971, 322. Б. Човић

06.66 ГОРЊЕ ЗАБРЂЕ, Угљевик Средњовјековно гроблје. У православном гробИју сачувана 4 стећка у облику саркофага и аморфног камења; оријентација З—И. Саркофаг украшен двоструком спиралом и розетом: Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 196. Н. Милетић

06.67 ГОРНЛ БАРДАЧИЛОВАЦ, Јабланиса, Лопаре, праисторијска градина. Изнад узвишења недалеко од праисторијске некрополе Д. Бардачиловац, приликом градње сеоског водовода, наилазило се на уломке керамичких посуда с краја бронзаног и из ,жељезног доба. В. Милић

06.79 ГРОБЉИЦЕ, Дријенча, Лопаре. Средњовјековна некропола. Сачувано 28 стећака у облику стела; украсне мотиве чине крст, полумјесец, круг, спирала и мач. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 194. Н. Милетић

06.81 ХАЈДУКОВО БРДО, Тобут, Лопаре. Средњовјековно гробље. Сачувана 3 стећка у облику стела, украшена мотивом јабуке и саблје. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 195. Н. Милетић


06.83 ХЕРИЋИ, Растошница, Зворник, Средњовјековно гробље. Сачувано 6 стећака у облику сандука, оријентираних З—И. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 202. Н. Милетић

06.84 ХРУСТ, Прибој, Лопаре. Средњовјековно гроблје. Сачувана 3 стећка у облилку саркофага и стеле, остали оштећени; оријентација З—И. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 196. Н. Милетић

ЈАБЛАН_ГРАД, Угљевик Случајни налаз. С
овог мјеста потјече наИаз бронзане наруквице. Срење бронзано доба.
Б. Човић

06.94 КАЛАЦ, Корај, Лопаре. Средњовјековни надгробни споменик. Стећак у облику саркофага, оријентиран З—И. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 193. Н. Милетић

06.95 КАЛДРМА, Тутњевац, Угљевик. Римско и средњовјековно насеље. Истраживала И. Сремогник 1956. На ниским брежуљцима око Криве ријеке испитана је мала римска вила са 4 просторије и тријемом, која је касније служила као славенска настамба са два огњишта и јамом за отпатке. Већина славенска керамике је са тракастим ободима.
ЛИТ.: С. Патсцх 1897, 520; И. Чремошник 1958 а, 37.
И. Чремошник

06:102 КАСТЕЛ; Лукавица, Лопаре. Средњовјековна некропола: Сачуван 21 стећак у облику сандука, саркофага и стубова (стела); оријентирани З—И; дјелимично оштедени. На једном саркофагу остаци натписа. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 193. Н. Милетић

06.107 КОРАЈ, Лопаре. Римска грађевина и барбарски новац. На површини землје налази римске цигле и керамике, што . указује на остатке неке грађевине. Римско доба: Из истог мјеста потјече и налаз драхме барбарског кова из 4. ст. ст. е, као и, келтски 110вдиЦ из 1. ст. ст, е. И. Чремошник—Г. Краљевић

06.113 КРЧЕВИНА, Растошница, .Зворник. Средњовјековно гробље. Сачувано 10 стећака. у облику саркофага, оријентираних З--И. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 202. Н. Милетић

06.114 КРЧЕВИНА, Тутњевац, Угљевик..Налаз римског. новца;
.Бронза, Лициније (308-324). Г. • Краљевић

06.116 КРЧЕВИНА;, Вакуф, Лопаре. Средњовјековна некропола. Сачувано 5 стећака у облику сандука и саркофага, оштећених, оријентираних З—И. Каснисредњи вијек•
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 194. Н. Милетић

06:125 ЛИПОВИЦЕ, Лопаре. Средњовјековна некророла. На брду изнад њиве Језеро сачувана 24 стећка у облику саркофага и стела; двије стеле украшене су спиралама и јабуком, а на саркофагу је игегап натпис. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 196. Н. Милетић

06.129 ЛОЗОВИНА, Јабланица, Лопаре. Средњовјековни надгробни споменик у облику саркофага. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 195. Н. Милетић

06.142 МИШЉЕНАЦ, Тутњевац, Угљевик. Средњовјековни надгробни споменик. Стећак у облику сандука у секундарној употреби; на коме се назиру остаци натписа. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 196. Н. Милетић


06.143 МРАМОР, Бријест, Лопаре. Средњовјековна некропола. Сачувано л0 стећака у облику сандука и стеле, оријентираних З—И, Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 199. Н. Милетић

06.144 МРАМОР., Растошница, Зворник. Средњовјековна некропола. Сачувано 38 стећака у облику сандука и стела, оријентираних З-1; већи број оштећен.. Касни средњи вијек:
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 202. Н. Милетић

00.145 МРАМОР, Шибошница, Лопаре. Средњовјековна некропола. Сачувано 8 стећака у облику сандука и саркофага, уз неколико фрагмената; оријентирани З—И, Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 194. Н. Милетић


06.147 МРАМОРАК, Тобут, Лопаре. Средњовјековна некропола. Сачувано 11 стећака у облику сандука, саркофага и стуба, оријентираних у правцу З--И; саркофази су украшени мотивом; спирала, саблје и мјесеса уз натпис на једном споменику. Касни средњи вијек.
ЛИТ. М. Ваум 1958, 54 ,СИ, 4; Ш. Бешлагић 1971, 195. Н. Милетић.

06.159 МРАМОРЈЕ; Вакуф, Лопаре. Средњовјековна некропола. Сачувано 16 стећака у облику сандука, саркофага и стела, оријентириних З—И; украшен је један споменик мотивом крста уз натпис. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 194. Н. Милетић

06.160 МРАМОРЈЕ—ПЕЉАВЕ; Тобут, Лопаре. Средњовјековна некропола. Сачувана 4 стећка у облику сандука и саркофага, оријентирани З=И; два са натписом. Касни средњи вијек.
ЛИТ. М. Баум 1958, 54, С1. 1-3; Ш. Бешлагић 1971, 195; М. Вего 1991, 62, СИ. 19. Н.Милетић

06.161 МРАМОРЈЕ, СТАН, Корај, Лопаре. Средњовјековни надгробни споменици. Сачувана 2 стећка у облику сандука, оријентирани З—И; један с натписом. Касни средњи вијек.
ЛИТ. А. Ћатиц 1901, 446-447, СИ. 4, 5; Ш. Бешлагић 1971, 193. Н. Милетић

06.165 НИШАН, Нахвиоци, Лопаре. Средњовјековна некропола. Сачувано око 50 споменика у облику стела и аморфних рлоча, оријентираних З—И; неколико споменика украшено је мотивом крста и полумјесеца. Касни средњи вијек и1и касније.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 193. Н. Милетић

06.173 ОБРШИНЕ, Лопаре, Средњовјековно гробље. У православном гробљу сачувано је 5 стећака у облику сандука, неколико украшено. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 199. Н. Милетић

06.185 ПЕТКОВИЋИ, Подгора, Лопаре, Средњовјековна некропола. Сачувано 38 стећака у облику сандука, саркофага и стела, оштецених, оријентираних З—И; неколико споменика украшено мотивом крста, ролумјесеца, спирале и мача. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 195. Н. Милетић

06.186 ПИПЕРИ, Лопаре. Средњовјековна некропола. Сачувано 9 стећака У облику сандука, саркофага и стела, оријентираних З—И; натписи се налазе на пет споменика. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 195. Н. Милетић

06.187 ПИРКОВАЦ, Лопаре. Средњовјековни надгробни споменилк у облику саркофага. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 195. Н. Милетић

06.189 ПОЛЈА, Пипери, Лопаре. Средњевјековна некропола, Сачувано 6 стећака у облику стела. Касни средњи вијек и1и нешто касније вријеме.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 194. Н. Милетић

06.195 ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ, Вакуф, Лопаре. Сачувана 4 стећка у облику саркофага и стеле, ориентираних З—И. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 194. Н. Милетић

06.197 ПУШКОВАЦ, Лопаре. Средњовјековно гроблје. Сачувапа 4 стећка у облику сандука, саркофага и стуба, оријентиранили З—И; украшена су два споменика мотивом крста и вегетабилним орнаментом, а на сандуку сачуван је и дио натписа, Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 193. Н. Милетић

06.210 СНИЈЕЖНИЦА, Угљевик. Средњевјековно гробље. Уз муслиманско гробље налази се 13 стећака у облилку сандука, саркофага и стеле, оријентираних З—И и С—Ј; један саркофаг украшен је флоралним орнаментом, на другом је урезан натпис. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 197. Н. Милетић

06.211 СТАНИШЊИК, Корај, Лопаре. Средњовјековни надгробни споменици. Сачувана 2 стећка у облику сандука и саркофага, оријентирана З—И. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 192. Н. Милетић

06.215 СВЈЕТЛИЦА, Вукосавци, Лопаре. Средњовјековна некропола, сачувана 4 стећка у облику саркофага, оријентирани З-И; један, споменик украшен мотивом розете и спирале. Касни средњи вијек.
ЛИТ.: Ш. Бешлагић 1971, 195. Н. Милетић

06.218 ТОБУТ, Тобут, Лопаре. Остава римског новса. Садржи око 1400 сребрних новаца међу којима су били заступљени новци римских царева Домицијана (81-96), Нерве (96-98), Трајана (98-117), Хадријана (117-138), Антонина Пија (138-161), Вера (161-169) и др.


ЛИТ.: М. С. Филиповић 1969, 227. Г. Краљевић
06.223 ТРЊАК, Јабланица, Лопаре. Појединачни праисторијски налаз. Ту су откривена два бронзана Келта. Касно бронзано доба. В. Милић