Мраморје

+ NА СВОH ЗbМЛH NА ПЛЕМENHТОH +

Литература

Списак литературе кориштене за настанак ове странице (по години издања):

 

 


 

1. Гласник Земаљског Музеја

 

2. Вијестник археолошког музеја у Загребу

 

3. ,,Истина о ,,богумилима,, ,,

      др Васо Глушац, Београд, 1945.

 

4. Чланци и грађа за културну историју Источне Босне Књига II

      Завичајни музеј у Тузли, Тузла 1958.

 

5. Украсни мотиви на Стећцима

     Marianencel, Сарајево, 1965.

 

6. Стећци

    Алојз Бенац, Београд, 1967.

 

7. Мајевица с особитим обзиром на етничку прошлост и етничке особине мајевичких Срба.

   Миленко С Филиповић, Сарајево, 1969.

 

8. Зборник Средњовјековних Натписа Босне и Херцеговине

   Марко Вего, Сарајево, 1970.

 

9. Старинар ХХ

    Београд, 1970.

 

10. Стећци - Каталошко-топографски преглед

     Шефик Бешлагић, 1971.

 

11. Стећци култура и умјетност

      Шефик Бешлагић, 1982.

 

12. Стећци, Уметност на тлу Југославије

      Нада Милетић, 1982.

 

13. Српске громиле

      Ђорђе Јанковић, Београд, 1998.

 

14. Психологија стећка

      Миленко Каран, 2001.

 

15. Лексикон стећака

      Шефик Бешлагић, 2004.

 

16. Мраморје, стећци западне Србије

      Емина Зечевић, Београд, 2005.

 

17. Стећци

     Дубравко Ловреновић, Сарајево, 2009.

 


18. Ћирилични натписи Старе Херцеговине

      др Горан Ж. Комар, Подгорица, 2016.