Јаблан Град

Анимација, утврђеног града на Мајевици  настала на основу скице коју су урадили Крсто Радовановић и Игор Аничић.

Коментари нису дозвољени.