Пипери – Јаковљевићи II

 

вај се локалитет такође налази, са лијеве стране пута на приватном земљишту ограђеном жицом, неколико стотина метара од свима добро познате некрополе коју чине споменици исписани ћириличним натписима у Пиперима, зеасеок Јаковљевићи.

Некрополу чини шест споменика, у главном стубова. Натписи нису уочени али на једном споменику стубу, који је сада накривљен примјетни су трагови украса и на његовом врху остаци уклесане розете, сви споменици су обрасли маховином, утонули у земљу.

Коментари нису дозвољени.