Jедан занимљив мрамор код Скендер Вакуфа

Милан Карановић-Гласник Земаљског музеја, бр. 40, св.2, 1928.

Коментари нису дозвољени.