Ктиторски натпис херцега Стефана

Из историје средњовјековне БиХ, М. Вего

Коментари нису дозвољени.