Маџарско гробље у Ставама

Јован Хаџи-Васиљевић, Гласник Етнографског музеја у Београду, књига 6, 1931.

Коментари нису дозвољени.