Некропола Завршје

 сеоском гробљу села Завршје на Мајевици, налази се некропола од десетак мраморова од којих су у главном споменици типа саркофаг, сљемењак и стуб. Зарасли су, неки преврнути, утонули у земљу, анеки су и оштећени. Солидне су обраде.

Стуб је веома сличан споменику из засеока Обреновићи. Данас је поломљен, али око њега су видљиви фрагменти који су одломљени од њега.

Коментари нису дозвољени.