Манастир Карановац – Кијевци, Градишка X вијек

Локалитет Манастириште налази се у селу Горњи Кијевци са десне стране ријеке Лубине на равничарском комплексу њива званом Карановац. Први пут се помиње 1955. године, када се проналазе трагови римских зидова и натписа. Током 1958. године у оквиру овог локалитета пронађен je глагољични натпис, који се доводи у везу са периодом X и XI вијека. На натпису се помиње мушко име у дативу –Радину. Археолошким истраживањем 2004. године установљено је да се ради о културно-историјском комплексу састављеном из три археолошка локалитета: средњовјековном-црквом са некрополом и привредном зградом, римског сеоског имања – villa rustica и двије цркве брвнаре из турског периода.

Топоним Манастириште и средњовјекјовна црква са некрополом и привредном зградом доводе се у везу са некадашњим средњовјековним манастиром Карановац.

У припрати средњовјековне цркве пронађен је ђирилични натпис у камену из 1301. године.

Транскрипција натписа:

Ја Ломницин поп

Писах по рожденству Христовом

На 1000 лета на 300 и на 1 лето

А погибнух на 71 лето

Службовао Богу 51 лето

Са јужне вањске стране средњовјековне цркве на једном од мрамора у облику плоче налази се натпис писан угластом глагољицом, који се доводи у везу са периодом XIV вијека. На натпису се јасно може прочитати – То јесте Милета Стојић. Највјероватније је ријеч о покојнику који је сахрањен испод надгробне плоче.

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Leave a comment