Манастир Осовица, Кобаш XIV вијек

Овај манастир се налази на обронцима планине Мотајице, на ушћу потока Манастирице у рјечицу Осовицу, поред старог пута Kобаш – Прњавор. Петар Момировић, добар познавалац нашег средњовјековља, пишући монографију манастира Гомионице, између осталих угашених манастира помиње и Манастирицу4 – Осовицу под Мотајицом. Иначе о овом локалитету знају и локални истраживачи из Прњавора и Српца који су се професионално или аматерски бавили историјом свога завичаја5. Име манастира Осовице чешће се помињало заједно са манастиром Липље, па су се понекад погрешно и поистовјећивали. Липље и Осојница су синоними, а Осовица је засебан манастир чија историја и судбина је повезана са осталим манастирима овога подручја па и липљанским. Исто као што се у литератури манастири Липље и Ступље, скоро редовно помињу заједно.

        У току 2003.г. на локалитету манастира Осовице извршено је систематско али не и цјеловито археолошко истраживање, под руководством господина Милана Ђурђевића, археолога из Градишке, директора Завичајног музеја у Градишци. Стручни налаз је оправдао уложени труд и показао да се ради о средњовјековном локалитету, али и да су разарања манастирског комплекса била тако велика да је данас врло тешко распознати праве габарите појединих објеката. Вјероватно би археолошко испитивање било потребно провести на ширем простору локалитета. Господин Ђурђевић је написао Стручни извјештај са прилозима географских карата, скица и фотографија о археолошком налазу на локалитету манастира Осовице. Овај документ је основа од кога би се пошло у настојању да се давно угашени манастир Осовица обнови и да се врати својој првобитној намјени и мисији.

Вијесник археолошког музеја у Загребу Вол.10 Но.1 1888.

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.