Мотив аркада и столова на стећцима

Петар Петровић, Сатринар VII-VIII (1956-1957).

Коментари нису дозвољени.