Након 124 године пронађен изгубљен мрамор са натписом

На Бркића гробљу, након 124 године пронађен изгубљен мрамор са натписом

Детаљније на:  www.dubnica.rs

Коментари нису дозвољени.